Біленченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

   

Управління

Біленченківський заклад загальної середньої освіти  І - ІІ ступенів підпорядковується Міністерству освіти і науки України, є комунальною власністю Гадяцької міської ради Полтавської області.

 

 

             ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ  ШКОЛОЮ

 

 Модель управління навчальним закладом побудована на принципах демократизації. В основі її - гласність, що забезпечує реальну участь всіх учасників навчально-виховного процесу - вчителів, учнів, батьків - у процесі управління.

 

Науково обгрунтоване керівництво закладом освіти можливе за дотримання наступних принципів управління:

 

ПРИНЦИП ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

  Суть його в тому, що діяльність усіх ланок закладу спрямовується на утвердження і розвиток державності України, піднесення рівня їх діяльності до міжнародних стандартів.

ПРИНЦИП  НАУКОВОСТІ

   Передбачає врахування під час організації навчально-виховного процесу в закладі досягнень педагогіки, психології, методик викладання навчальних предметів, фізіології, гігієни та інших наук, які дають змогу здійснювати цей процес на наукових засадах.

ПРИНЦИП  ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

    Полягає в тому, що при вирішенні проблем діяльності закладу керівник має зважати на думку членів педагогічного колективу, батьківської громадськості та учнівського колективу, систематично звітувати про свою роботу перед колективом працівників школи.

ПРИНЦИП ГУМАНІЗАЦІЇ

  Потребує налагодження гуманних стосунків у ланках взаємовідносин: адміністрація - учителі, учні, батьки; учителі - учні, батьки; учителі - учителі; учні - учні; учнівське самоврядування - рядові вихованці; батьки - діти; передбачає формування гуманної особистості гуманними засобами. 

 

ПРИНЦИП  ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ

  Передбачає постановку перед педагогічним і учнівським колективами близької, середньої й далекої перспектив, розвязання конкретних завдань для їх досягнення.

 

ПРИНЦИП  ПЛАНОВОСТІ

  Потребує чіткого песрпективного і щоденного планування усіх напрямів навчально-виховної, організаційно-господарської діяльності закладу з урахуванням його умов та можливостей.

 

ПРИНЦИП  КОМПЕТЕНТНОСТІ

   Згідно з ним усі педагогічні та інші працівники закладу освіти повинні  мати високий рівень професійної підготовки, сумлінно виконувати службові обов'язки. Широка загальна ерудиція, високий рівень професіоналізму, врахування реальних умов праці дають змогу керівникові творчо вирішувати складні педагогічні завдання.

 

ПРИНЦИП  ОПТИМІЗАЦІЇ

   Полягає у створенні  в закладі освіти належних умов для забезпечення його працівниками можливостей для ефективної діяльності.

 

ПРИНЦИП  ІНІЦІАТИВИ Й  АКТИВНОСТІ

   Передбачає наявність цих якостей у керівництва школи та створення умов для творчих пошуків усіма педагогами.

 

ПРИНЦИП  ОБ'ЄКТИВНОСТІ В ОЦІНЦІ  ВИКОНАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ  ЗАКЛАДУ СВОЇХ   ОБОВ'ЯЗКІВ

    Мається на увазі систематичний контроль за діяльністю працівників закладу, об'єктивна  оцінка її результатів, гласність і врахування думки педагогічного колективу.

 

ПРИНЦИП  ПОЄДНАННЯ КОЛЕГІАЛЬНОСТІ З  ПЕРСОНАЛЬНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

     Його суть у тому, що директор школи несе повну відповідальність за навчально-виховну діяльність перед державними органами, але під час прийняття важливих рішень з питань діяльності школи зобовязаний ураховувати думку членів колективу, якщо вона не суперечить законам  України.